Địa chỉ
787 Trương Định, Hoàng Mai, HN
Điện thoại
(+84) 024-36422671 / 024-39950965
Hòm thư
info@mctech.com.vn
Xử lý nước sinh hoạt từ nguồn nước bị ô nhiễm

(Xử lý nước sạch khẩn cấp)
Xử lý nước khẩn cấp từ vùng bị ô nhiễm thành nước sinh hoạt
Modul nhỏ gọn sử dụng để xử lý nước phục vụ quân đội, vùng hạn hán, ô nhiễm lũ lụt.
Công suất : 2-5m3/h.
Công nghệ ODIS – ISRAEL