Hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện Sóc Sơn - Hà Nội đưa vào hoạt động

Hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn - Hà Nội
Thi công hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn - Hà Nội
Quy mô: 300 giường bệnh
Công suất xử lý: 300m3/ngày đêm
Công nghệ: BIOFAST - AAO - MBBR.
Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý: loại A, QCVN 28:2010/BTNMT


Hệ thống xử lý nước thải bệnh viện Sóc Sơn - Hà Nội đã hoàn thành đưa vào hoạt động


Hệ thống đã thi công hoàn thành đưa vào sử dụng tháng 6/2016.

Tìm kiếm

Tên SP
Hãng SX
Giá tiền

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến miễn phí - live chat

Hotline.IM! tonghungtong
Hotline.Skype!
Hotline! 024.39950965
TP Hồ Chí Minh
0969648859