Bauer hệ thống tưới tiêu thông minh, Nông nghiệp công nghệ cao

Những cánh đồng lớn đặt ra yêu cầu cao đối với bất kỳ hệ thống thủy lợi nào.
Hệ thống tưới tiêu thông minh
Những cánh đồng lớn đặt ra yêu cầu cao đối với bất kỳ hệ thống thủy lợi nào. Địa hình khác nhau cũng như cấu trúc đất, cây trồng và trên hết là điều kiện gió, trên một cánh đồng duy nhất có thể ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả và lợi nhuận.

BAUER phát triển mạnh mẽ vượt qua những thách thức này thông qua các giải pháp thông minh và đặc biệt. Ví dụ như với hệ thống điều khiển GPS được điều khiển thích hợp hoàn toàn với các điều kiện thay đổi. Điều khiển định hướng chính xác và công nghệ chất lượng cao đảm bảo hoạt động hoàn hảo. Chiều dài cơ sở rộng cũng cung cấp sự ổn định lớn hơn dưới gió mạnh và đảm bảo tưới thống nhất ngay cả trong những điều kiện khó khăn.

Hệ thống tưới tiêu đáp ứng các yêu cầu địa hình, quy mô cánh đồng, điều kiện khí hậu,… ứng dụng hiệu quả kinh tế.
Nông nghiệp quy môn lớn tại Thái Lan

Tìm kiếm

Tên SP
Hãng SX
Giá tiền

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến miễn phí - live chat

Hotline.IM! tonghungtong
Hotline.Skype!
Hotline! 024.39950965
TP Hồ Chí Minh
0969648859