Địa chỉ
787 Trương Định, Hoàng Mai, HN
Điện thoại
(+84) 024-36422671 / 024-39950965
Hòm thư
info@mctech.com.vn
Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam đưa vào hoạt động Hệ thống XLNT Bệnh viện Tuệ Tĩnh
Quy mô: 250 giường bệnh
Công suất xử lý max: 200m3/ngày đêm
Công nghệ: BIOFAST - AAO - MBBR.
Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý đạt QCVN 28:2010/BTNMT
Hệ thống đưa vào hoạt động từ tháng 6/2017.

Hệ thống thi công trong điều kiện diện tích chật hẹp
Tủ điều khiển và giám sát hệ thống xử lý nước thải
Nguồn tin: MCTECH